Centrul Media pentru Tineri  
Facem auzită Vocea Copiilor și a Tinerilor!
Centrul Media pentru Tineri
26 octombrie 2016
229
Tânăr Voluntar
Orașul tău poate deveni următoarea Capitală a Tineretului

Ministerul Tineretului şi Sportului anunţă concurs pentru selectarea Capitalei Naţionale a Tineretului 2017. În localitatea care va fi selectată „Capitala Naţională a Tineretului 2017” urmează a fi desfăşurate acţiuni ce vor avea ca obiective sporirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, informarea tinerilor despre posibilităţile de dezvoltare, dezvoltarea infrastructurii pentru activități de tineret, crearea oportunităților de petrecere a timpului liber pentru tineri și altele.

 

Programul Capitala Naţională a Tineretului reprezintă o iniţiativă preluată din experienţa Forumului European de Tineret şi presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret ale Autorităţii Publice Locale, ONG-uri regionale şi naţionale, organizaţii internaţionale, precum şi ale Autorităților Publice Centrale.

La concurs pot participa Autorităţile Administraţiei Publice Locale de nivelul I, cu excepţia municipiului Chişinău,  oraşelor  Ialoveni şi Sîngerei (titulare  ale ”Capitalei Tineretului” în ultimii 2 ani).

În localitatea care va fi selectată „Capitala Naţională a Tineretului 2017” urmează a fi desfăşurate acţiuni ce vor avea ca obiective:

•         sporirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor;
•         crearea/dezvoltarea Consiliilor Locale de Tineret;
•         participarea activă a tinerilor în promovarea şi dezvoltarea politicilor de tineret;
•         informarea tinerilor despre posibilităţile de dezvoltare culturale, educaţionale, antreprenoriale;
•         crearea parteneriatelor regionale în domeniul politicilor de tineret;
•         dezvoltarea infrastructurii pentru activități de tineret;
•         crearea oportunităților de petrecere a timpului liber pentru tineri.

Pentru a participa la concurs, Administraţia Publică Locală trebuie să depună un dosar de aplicare, care va include:

1.  Formularul de aplicare. Cererile vor fi acceptate numai dacă acestea sunt completate în conformitate cu formatul solicitat şi oferă suficiente informaţii pentru ca membrii Juriului să-şi formeze o imagine cât mai complexă asupra interesului APL de desfăşurare a activităţilor de tineret.
2.  Dovada scrisă (scrisoare/acord comun) din partea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale de nivelul I, în care să fie specificat suportul, inclusiv financiar, pe care şi-l asumă instituţiile publice în desfăşurarea activităţilor în cadrul Capitalei Tineretului.
3.  Va fi salutat faptul dacă activităţile planificate în Capitala Națională Tineretului de către APL vor fi parte integrantă a Strategiei Locale şi Naţionale de Tineret.

Tipuri de activităţi ce pot fi desfăşurate în Capitala Națională a Tineretului:
- activităţi de stimulare a participării tinerilor la luarea deciziilor, care vor favoriza participarea               tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei active;
- activităţi de promovare a oportunităţilor de dezvoltare personală şi profesională;
- iniţiative în care tinerii să se implice, pentru a dobândi experienţă în domeniul profesional,     precum lucru în echipă, managementul echipei,       managementul proiectului, comunicare eficientă;
- activități de tineret creative şi inovative în scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor de tineret;

- proiecte în colaborare cu agenţii economici, pentru ca potenţialul angajator să se implice în dezvoltarea viitorilor angajaţi;
- promovarea orientării vocaționale la nivel regional;
- maraton „Tinerii promovează un mod sănătos de viaţă prin mișcare”;
- difuzare de filme (documentare, artistice, educaţionale);
- discuții publice pe diferite teme (educaţie, voluntariat);
- evenimente/activităţi în care se promovează mesaje din domeniul tineretului;
- întâlniri a tinerilor cu personalităţi de vază (inclusiv din afara Republicii Moldova);
- seminare de informare cu privire la politicile de tineret;
- seminare de informare cu privire la oportunităţile educaţionale, culturale şi de    dezvoltare     profesională în ţară;
etc.


Activități obligatorii care trebuie să fie organizate în cadrul proiectului:

1.      Eveniment de lansare a Capitalei Tineretului;
2.      Lansarea a cel puţin un program de granturi la nivel local pentru susţinerea tinerilor.
3.      Forum economic pentru tineri de importanță regională/națională;
4.      Forumul tinerilor privind provocările cu care se confruntă tinerii;
5.      Găzduirea Conferinţei naţionale a specialiştilor de tineret;
6.      Găzduirea Conferinţei naţionale a Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor;
7.      Două campanii de informare despre subiecte conectate cu domeniul de tineret;
8.      Cel puţin un eveniment cultural artistic de importanță regională/națională;
9.      Cel puţin un eveniment sportiv de importanţă regională/naţională;
10.  Un obiectiv de infrastructură de tineret construit;
11.  Eveniment de totalizare şi închidere a proiectului Capitala Tineretului 2017.


Criterii de evaluare:

1.   Suportul financiar, confirmat din partea APL, pentru a desfăşura activităţi în cadrul “Capitalei Tineretului” – ( 20 puncte);
2.  Impactul şi asigurarea continuităţii şi durabilităţii activităţilor din sectorul de tineret după încheierea proiectului Capitala Națională Tineretului – (20 puncte);
3.  Capacitatea de implementare, infrastructura locală a oraşului aplicant, resursele necesare pe tot parcursul anului în scopul desfăşurării activităţilor în cadrul ”Capitalei Tineretului” – (20 puncte);
4.  Prezenţa unei abordări noi în lucrul cu tinerii. Activităţi inovative, progresiste incluse în Planul de acţiuni propus spre aplicare în cadrul Capitalei Naţionale a Tineretului 2017– (15 puncte);
5.  Parteneriate  locale, confirmate prin scrisori de suport din partea ONG-urilor de tineret locale, naţionale, în care să fie constatat faptul ca acestea susţin APL în procesul de desfăşurare al activităţilor în cadrul ”Capitalei Tineretului” – (10 puncte).
6.   Activități dedicate pentru tinerii cu dezabilități sau cei cu oportunități reduse – (10 puncte).

Evaluarea dosarelor se va efectua de o comisie mixtă formată din membri ai societății civile și Autorităților Publice Centrale.

Beneficii:
•         Suport financiar și logistic din partea Autorităților Publice Centrale,
Ministerul Tineretului şi Sportului va acorda suport în valoare de1.000.000,00 lei;
•         Vizibilitate și promovarea activităţilor pe durata titulaturii la nivel național;
•         Comunicare cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare;
•         Participarea în elaborarea politicilor naţionale de tineret, consultarea politicilor;
•         Consolidarea parteneriatelor locale între ONG-urile de tineret şi Administraţia locală;
•         Atractivitate pentru parteneri, instituţii naționale, finanţatori şi fundaţii.


Dosarele de aplicare se depun, la următoarea adresă:
Ministerul Tineretului şi Sportului, Bd. Ştefan cel Mare 162, etajul 8, biroul 820, mun. Chişinău, Republica Moldova. Informaţii suplimentare la tel. (+373 22) 820 864.

Data limită: 31 octombrie 2016

Tânăr Voluntar
Tânăr Voluntar
Comentarii
Centrul Media pentru Tineri te invită să-ți petreci vacanța frumos și util. Îți place să publici fotografii din excursiile tale, dar nu știi dacă respecți vreo regulă? Îți place să filmezi, dar nu are cine-ți oferi câteva sfaturi? Poate ai vrea să știi cum se realizează...
Ladies School este prima școală din Republica Moldova doar pentru fete, care vine cu ediția „Orientează-te profesional”, menită să ajute participantele în alegerea viitoarei cariere. În cadrul Ladies School ediția „Orientează-te profesional” ,...
Faci fotografii și te întrebi dacă sunt bune? Îți place să filmezi, dar nu are cine-ți oferi câteva sfaturi? Poate te-ai gândit să-ți faci un vlog și ai nevoie de mai mult curaj? La Centrul Media pentru Tineri noi te ajutăm cu toate astea și chiar mai mult. Gratuit.
Tinerii nu se implică în politică, nu sunt activi în societate, nu au suficiente abilități de interpretare critică a faptelor și sunt interesați de rezolvarea problemelor economice - câteva dintre rezultatele studiului „Implicarea tinerilor pentru o schimbare socială...
AO „Centrul Media pentru Tineri”,  solicită oferte de prețuri pentru organizarea taberei  de vară „Media Camp 2017”, destinată tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 22 de ani,  în perioada 27 iunie – 1 iulie 2017.
„Diversitatea – șansa mea de a fi unic” este subiectul general al concursului media la care se pot înscrie toți tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova, care vorbesc orice limbă. Același participant se poate...
Facebook
OK.RU

SUS